Lựa chọn tin cậy cho các trường
gửi học sinh tham gia trại hè quốc tế

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI LÀM GIÁO DỤC TRUYỀN ĐẠT CHO HỌC SINH VỀ THẾ GIỚI NGOÀI LỚP HỌC VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG KHAI PHÁ TRI THỨC CHO THẾ HỆ CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Hình thức 1:
Gửi học viên tham gia trại hè

liên hệ
1

Bước 1: Liên Hệ và Thảo Luận

Đối tác liên hệ với chúng tôi qua email hoặc cuộc gọi để thảo luận về chương trình trại hè và yêu cầu thông tin chi tiết, bao gồm nhu cầu, mục tiêu học tập, và yêu cầu đặc biệt (nếu có).
2

Bước 2: Đề Xuất Chương Trình

Chúng tôi sẽ đề xuất chương trình phù hợp dựa trên yêu cầu và mục tiêu của đối tác, bao gồm cả cấu trúc chương trình, hoạt động, địa điểm và chi phí.
3

Bước 3: Đăng Ký Học Viên

Đối tác báo số lượng học viên và đăng ký theo hướng dẫn, quy trình của chúng tôi.
4

Bước 4: Xác Nhận Đăng Ký và Thanh Toán

Chúng tôi xác nhận đăng ký và cung cấp thông tin thanh toán. Đối tác hỗ trợ học viên hoàn tất thanh toán theo quy trình đã thống nhất.

Hình thức 2:
Thiết kế trại hè theo yêu cầu

liên hệ
1

Bước 1: Thảo Luận Yêu Cầu và Báo giá

Đối tác liên hệ chúng tôi và trình bày chi tiết yêu cầu về chương trình trại hè mong muốn, bao gồm cả nội dung, hoạt động và địa điểm. Hai bên cùng thảo luận để hiểu rõ những mong muốn cụ thể và đặc biệt của đối tác. Trên cơ sở đó, chúng tôi cung cấp giá chào sản phẩm, dịch vụ cho đối tác.
2

Bước 2: Ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Thiết kế trại hè theo yêu cầu và Thanh toán cọc
3

Bước 3: Thiết Kế Chương Trình

Chúng tôi tạo ra bản thiết kế chương trình dựa trên yêu cầu cụ thể của đối tác, bao gồm nội dung chương trình, cơ chế phối hợp giữa hai bên về việc tuyển sinh, vận hành,… và các vấn đề khác liên quan.
4

Bước 4: Xác Nhận và Điều Chỉnh

Đối tác xem xét và cung cấp phản hồi, theo đó chúng tôi sẽ điều chỉnh chương trình dựa trên phản hồi.
5

Bước 5: Triển Khai và Thanh toán

Sau khi chương trình được xác nhận, hai bên phối hợp triển khai và tổ chức theo các điều khoản của Hợp đồng. Khi hoàn thành các nghĩa vụ, đối tác thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng còn lại.Sau mỗi chuỗi chương trình, chúng tôi thực hiện đánh giá để cải thiện chất lượng.

Thank you!

Your message has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.